Počúvame vás
objavte znovu kvalitný život s nami

Arriva

« spät na: Audifon

Rodina moderných digitálnych načúvacích prístrojov štandardnej triedy vhodná pre všetky typy straty sluchu. 

Prístroje arriva presvedčujú novo vyvinutým adaptívnym potlačením spätnej väzby (AFC²), ktorého algoritmus efektne rozpozná a eliminuje spätnú väzbu.

audifon arriva M

Závesný načúvací prístroj pre ťažkú a veľmi ťažkú stratu sluchu, typ batérie 13, 4 kanály, 2 programy, potlačenie silných zvukov, adaptívne potlačenie spätnej väzby, posilnenie reči.

 

   

                                                              Cena: 190,77 €

                                                              Úhrada zdravotnej poisťovne: 190,77 €

                                                              Doplatok pacienta: 0,00 €

audifon arriva S+

Závesný načúvací prístroj pre stredne ťažkú stratu sluchu, typ batérie 13, 4 kanály, 2 programy, potlačenie silných zvukov, adaptívne potlačenie spätnej väzby, posilnenie reči, možnosť otvoreného nastavenia.

 

   

                                                              Cena: 191,31 €

                                                              Úhrada zdravotnej poisťovne: 191,31 €

                                                              Doplatok pacienta: 0,00 €

audifon arriva X

Závesný načúvací prístroj pre ťažkú a veľmi ťažkú stratu sluchu, typ batérie 675, 4 kanály, 2 programy, potlačenie silných zvukov, adaptívne potlačenie spätnej väzby, posilnenie reči.

 

 

   

                                                              Cena: 190,77 €

                                                              Úhrada zdravotnej poisťovne: 190,77 €

                                                              Doplatok pacienta: 0,00 €

« spät na: Audifon