Počúvame vás
objavte znovu kvalitný život s nami

Avero

« spät na: Audifon

Rodina moderných digitálnych načúvacích prístrojov štandardnej triedy vhodná pre všetky typy straty sluchu.

Ľahko nastaviteľné načúvacie prístroje, ktoré majú ako štandardnú funkciu najnovšie potlačenie spätnej väzby (AFC²).

Audifon avero S+

Závesný načúvací prístroj pre stredne ťažkú stratu sluchu, typ batérie 13, 4 kanály, 2 programy, potlačenie silných zvukov, adaptívne potlačenie spätnej väzby, posilnenie reči, možnosť otvoreného nastavenia.

 

 

  

                                                              Cena: 191,31 €

                                                              Úhrada zdravotnej poisťovne: 191,31 €

                                                              Doplatok pacienta: 0,00 €

Audifon avero X

Závesný načúvací prístroj pre ťažkú a veľmi ťažkú stratu sluchu, typ batérie 675, 4 kanály, 2 programy, potlačenie silných zvukov, adaptívne potlačenie spätnej väzby, posilnenie reči.

 

 

   

                                                              Cena: 190,77 €

                                                              Úhrada zdravotnej poisťovne: 190,77 €

                                                              Doplatok pacienta: 0,00 €

Audifon avero XP

Závesný načúvací prístroj pre veľmi ťažkú stratu sluchu, typ batérie 675, 2 kanály WDRC, 4 programy, samostatný program pre priamy audiovstup /DAI/, najnovšie adaptívne potlačenie spätnej väzby /AFC2/

 

 

   

                                                              Cena: 190,77 €

                                                              Úhrada zdravotnej poisťovne: 190,77 €

                                                              Doplatok pacienta: 0,00 €

« spät na: Audifon