Počúvame vás
objavte znovu kvalitný život s nami

Prado

« spät na: Audifon

Vyššia stredná trieda moderných načúvacích prístrojov vybavená adaptívnym potlačením šumu (ANR) a adaptívnym potlačením spätnej väzby (AFC).

audifon prado

Závesný načúvací prístroj pre ťažkú a veľmi ťažkú stratu sluchu, typ batérie 13 alebo 312, 4 programy, 8 kanálov, smerový mikrofón, možnosť otvoreného nastavenia.

 

  

                                                              Cena: 219,23 €

                                                              Úhrada zdravotnej poisťovne: 190,77 €

                                                              Doplatok pacienta: 28,46 €

« spät na: Audifon