Počúvame vás
objavte znovu kvalitný život s nami

T1

« spät na: Audifon

Malý, nenápadný a ľahko nastaviteľný prístroj určený na terapiu tinnitu pomocou generátoru šumu.

Prístroj umožňuje zvyknúť si na hučanie v ušiach, ušný šelest a/alebo na hyperakúziu-zvýšenu citlivosť na hluk/, ktorý pomáha korigovať narušené procesy  prebiehajúce v audiologickom systéme

a pri kompenzácii hučania v ušiach.

 

                                                                         Cena: 142,73 €

                                                                         Úhrada zdravotnej poisťovne: 142,73 €

                                                                         Doplatok pacienta: 0,00 €

« spät na: Audifon