Počúvame vás
objavte znovu kvalitný život s nami

Bold

« spät na: Beltone

Silný, pohodlný a spoľahlivý. Beltone Bold je špeciálne navrhnutý načúvací prístroj pre užívateľov s ťažkou a veľmi ťažkou stratou sluchu. Tento silný prístroj používa technológie, ktoré pomáhajú opäť počuť zvuky života.

Vysoká kvalita a vynikajúce potlačenie spätnej väzby umožňuje vnímať všetko čo sa deje v okolí bez obťažujúceho pískania v ušiach. Ergonomický dizajn tohto načúvacieho prístroja  umožňuje jeho komfortné nosenie.

Popis funkcíí načúvacích prístrojov Beltone nájdete tu.

Beltone Bold 2

Závesný načúvací prístroj pre ťažkú a veľmi ťažkú stratu sluchu, 6 kanálov, 3 programy, otočný regulator hlasitosti, Sound Shifter /frekvenčný posun/, AutoPhone, potlačenie šumu /Silencer/, priamy audio vstup /DAI/.

Frekvenčný rozsah 125 Hz - 6kHz, pokrytie straty sluchu od 60dB - 120dB,  typ batérie 675

   

                                                             Cena: 225,77 €

                                                             Úhrada zdravotnej poisťovne: 190,77 €

                                                             Doplatok pacienta: 35,00 €

« spät na: Beltone