Počúvame vás
objavte znovu kvalitný život s nami

Batérie a ich použitie

« spät na: Rady a tipy

Batérie do načúvacích prístrojov typu zinok - vzduch

 

Ako už napovedá názov, zinko-vzdušné batérie sú vyplnené zinkovým práškom, presiaknutým elektrolitom a používajú kyslík z atmosféry ako chemicky aktívnu zložku.Týmto sa oproti ostatným druhom technológií pri ktorých je aktívna zložka ukrytá vnútri batérie zabezpečí oveľa lepší pomer kapacita/objem a tým aj dlhšia životnosť zinko-vzdušnej batérie oproti ostatným technológiám batérií. (pozri Obr. 1)

Obr. 1

V batérii typu zinok-vzduch sú na spodnej strane malé aktivačné otvory, ktoré umožňujú kyslíku z atmosféry reagovať so zinkom v batérii. Aktivačné otvory sú od výrobcu zalepené ochrannou nálepkou. Túto nálepku treba odliepať až vtedy, keď idete batériu používať, pretože po jej odlepení a následnej aktivácii batérie vzduchom sa batéria začne pomaly vybíjať aj bez vloženia do načúvacieho prístroja, čo je spôsobené pomalým odparovaním elektrolytu cez aktivačné otvory v batérii. Po odlepení nálepky je nutné nechať batériu pred vložením do nač. prístroja cca 1- 5 minút "postáť" kým vzduch vnikajúci cez aktivačné otvory dostatočne aktivuje batériu. (pozri Obr. 2) Opätovným nalepením nálepky sa vybíjanie batérie nedá zastaviť, preto je dobré po odlepení nálepky prístroj pužívať súvislo (nenechať prístroj týždeň nepoužívaný a pod.).

 

Obr. 2

 140x100

Keď je batéria takmer prázdna, dochádza k nasledujúcemu efektu: Po zapnutí pracuje prístroj normálne, ale po chvíli sa stíši, ozve sa charakteristický šum alebo u modernejších prístrojov signál slabej batrérie. Môže nastať bzučanie alebo bručanie. Vtedy je nutné batériu vymeniť.

 

Veľkosti batérii

Rozlišujeme 4 veľkosti batérií do nač. prístrojov: 10, 312, 13 a 675. Každá veľkosť je odlíšená farbou nálepky, ako je zobrazené v sekcii "Príslušenstvo" na stránke "Batérie".

Životnosť batérií

Životnosť batérií závisí od rôznych faktorov: typu nač. prístroja, straty sluchu pacienta, podmienok v akých sa prístroj používa, používania príslušenstva a iných. Tieto faktory sú podrobnejšie opísané v sekcii "Rady a tipy" na stránke "Moderné prístroje". Z uvedeného je zrejmé, že pre každého pacienta je doba životnosti batérie rozdielna.

Približná doba životnosti podľa veľkosti batérie:

140x100

 Tipy na predľženie životnosti batérie:

  • Po odlepení nálepky vždy nechajte batériu cca 1-5 minút "postáť" a až potom ju vložte do nač. prístroja. Zabezpečíte tak dostatok času aby kyslík zo vzduchu mohol aktivovať batériu.
  • Cez noc, alebo keď prístroj nepoužívate, otvorte batériové dvierka a vyberte batériu, aby sa vlhkosť skondenzovaná v priestore pre batériu mohla odpariť. Neskladujte batérie v miestnostiach s vysokou vlhkosťou, napr. v kúpeľni. (nadmerná vlhkosť znižuje životnosť batérie).
  • Batérie skladujte pri izbovej teplote ! Neskladujte ich na veľmi teplých miestach ako napr. odkladací priestor v aute a pod. Ak používate sušiaci box, vždy pred sušením vyberte batériu z prístroja. Batérie nikdy neskladujte v chladničke (príliš vysoká, alebo príliš nízka teplota okolitého prostredia znižuje životnosť batérie)
  • Nenoste rezervné batérie vybraté z originálneho balenia (blistra) voľne vo vrecku, peňaženke, či kabelke. Tým, že sa batérie dotýkajú navzájom, alebo s inými kovovými predmetmi (napr. mince a pod.) dochádza ku skratom a životnosť batéríí sa znižuje aj keď nie je z batérie odlepená nálepka.

« spät na: Rady a tipy