Počúvame vás
objavte znovu kvalitný život s nami

Moderné prístroje

« spät na: Rady a tipy

Dôležité informácie pre používateľov moderných načúvacích prístrojov


Niekoľko faktorov, ktoré ovplyvňujú životnosť Vašej batérie

1. Každá strata sluchu je individuálna

Čím je strata ťažšia, tým je potrebný vyšší výkon a teda aj spotreba elektrického prúdu. Jeden typ načúvacieho prístroja má spotrebu závislú na individuálnom nastavení.

2. Veľkosť batérie

Menšia batéria obsahuje menej materiálu vytvárajúceho elektrickú energiu. Menšia batéria vydrží menej ako väčšia.

3. Individuálne používanie prístroja

Životnosť batérie ovplyvňujú 2 veci: koľko dní v týždni a koľko hodín denne prístroj používate.

 

4. Odlišnosť moderných digitálnych načúvacích prístrojov

Funkcie moderných prístrojov, ktoré sú už samozrejmosťou ako potlačenie spätnej väzby, multikanálové spracovanie zvuku, redukcia šumu vetra, detekcia rečovej zložky a ďalšie môžu znížiť životnosť batérie o 20%.

Nadštandardné vybavenie ako je bluetooth či bezdrôtové príslušenstvo (diaľkové ovládanie a pod.) a generátor šumu môže zvýšiť spotrebu elektrického prúdu o 300 %.

5. Prostredie

Používanie batérie v prostredí s príliš vysokou alebo príliš nízkou vlhkosťou môže znížiť jej životnosť až o 7 dní. Batéria vlhkosť pohlcuje a stráca tým kapacitu, pri nízkej vlhkosti vzduchu môže naopak vyschnúť.

V chladnom prostredí poklesne elektrické napätie vo vnútri batérie, čo má za následok jej rýchlejšie vybitie.

Nedostatok kyslíka negatívne vplýva na elektrochemickú reakciu v batérii. Používanie prístroja vo vyšších nadmorských výškach alebo v lietadle môže znížiť životnosť batérie.

 6. Životnosť batérií

 

 

 

« spät na: Rady a tipy